กรมการข้าว จับมือ สยามคูโบต้าและกรุงเทพธุรกิจ เปิดเวทีระดมสมองนักเศรษฐศาสตร์ กูรูข้าว

กรมการข้าว จับมือ สยามคูโบต้าและกรุงเทพธุรกิจ เปิดเวทีระดมสมองนักเศรษฐศาสตร์ กูรูข้าว จัดสัมมนา ?โลกเปลี่ยนไว ชาวนาไทยต้องปรับ? แนะทำนาแบบรวมกลุ่ม ผนวกกับเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทยและเพิ่มขีดแข่งขันอุตสาหกรรมข้าวในตลาดโลก

 

 

 

 

Other News