นิโอ ทาร์เก็ต และ นิโอ แอพพาเรล ห่วงใยพนักงานเก็บขยะ มอบหน้ากากอนามัย และ เฟซ ชิลด์ ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

นางวรรณี ลีลาเวชบุตร ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด (ที่ 3 จากขวา) และ นางสาววรรณา ลีลานุกูล ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิโอ แอพพาเรล จำกัด (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบหน้ากากอนามัย และ เฟซ ชิลด์ (Face Shield) ให้แก่สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อให้แก่พนักงานเก็บขยะของ กทม. ในการช่วยลดและป้องกันพนักงานเก็บขยะที่เป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยมีนางอุษณีย์ อินทรพักตร์ ผู้อำนวยการส่วนบริการจัดการมูลฝอย สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

Other News