มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแคมป์ “ผู้ประกอบการรุ่นเล็กเด็กหัวการค้า”

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพื่อเข้าแคมป์และร่วมกิจกรรมพิเศษจากกูรูนักธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย พร้อมนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ร่วมชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 13 ล้านบาท

Other News